Rezultati testiranja u RI

Suradnja s FZSRI, 17.09.

Tvrtka FizioTech ostvarila je drugu suradnju 17.09.2020 s Fakultetom zdravstvenih studija u Rijeci u obliku istraživanja gdje se  ispitivala funkcionalnost FizioTech-ovog uređaja za dozirano opterećenje -ReStep. Uspješno testiranje Napravljena je PoC studija gdje su se uspoređivali podatci sa ReStep uređaja sa zlatnim standardom u mjerenju pritisaka stopala – baropodometrijska platforma PEDANA . Parametri koji su uzeti […]

FZSRI logo

Suradnja s FZSRI

U suradnji s Fakultetom zdravstvenih studija u Rijeci, tvrtka FizioTech ostvarila je suradnju u obliku istraživanja gdje su se prikupljali podatci o Fiziotech uređaju „ReStep“ kroz optoelektronski sustav u biomehaničkom laboratoriju fakulteta. Svrha prvog dijela istraživanja bila je istražiti utječe li uložak na kinematiku hoda u zdravih ispitanika. Projekt “FizioTech, razvoj inovativne rehabilitacijske tehnologije” je […]